Motocykl

Ústí nad Labem

Řidičský průkaz - Motocykl

Získání řidičského oprávnění pro skupinu A

Skupina A má několik podkategorií. Popis a podmínky pro její získání jsou popsány níže. Rozšíření skupiny A je poněkud složitější. Vše spolu můžeme rovnou probrat telefonicky.

Skupina AM, A1, A2, A

18 000 kč

Skupina AM, A1, A2, A (V.I.P)​

25 000 kč

Získání řidičského oprávnění pro skupinu AM

S řidičákem skupiny AM smíte už od 15 let samostatně řídit vozidla s konstrukční rychlostí do 45 kilometrů za hodinu. U dvoukolových ještě platí omezení objemu spalovacího motoru do 50 kubických centimetrů, případně elektromotoru do výkonu 4 kW. U tříkolových je objem benzinového motoru omezen na 50 kubických centimetrů a ostatní motory do výkonu 4 kW.

Získání řidičského oprávnění pro skupinu A1

Abyste mohli legálně šoférovat mašinu s postranním vozíkem (nebo bez) spadající do skupiny A1, musí být objem spalovacího motoru předmětného vozidla do 125 kubických centimetrů, jeho nejvyšší výkon 11 kW a poměr výkonu a hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg. Tříkolová motorová vozidla smějí být naladěna na nejvýše 15 kW. Věková hranice pak začíná na 16 letech.

Získání řidičského oprávnění pro skupinu A2

Řidičák na skupinu A2 si je možné legálně vyzvednout až po složení zkoušek a dovršení věku 18 let. Vozidla této skupiny musí mít omezený výkon motoru, a to na maximálně 35 kW a poměr výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg. Dále platí, že tato vozidla nesmí být upravena z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Zákon zde opět povoluje postranní vozík.

Získání řidičského oprávnění pro skupinu A

Nejsilnější motocykly (i s postranním vozíkem) bez výkonnostního omezení osedláte buď od 24 let, nebo už ve 20 letech, avšak musíte vlastnit řidičské oprávnění skupiny A2 minimálně dva roky. Do skupiny A jsou zařazena také tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.

Rozšíření skupiny A

Kondiční jízda 45 minut

1 000 kč

Kondiční jízdy v autoškole jsou vhodné pro řidiče, kteří dlouho nejezdili a chtějí se bezpečně vrátit za volant.

Vrácení řidičského oprávnění​

Přezkoušení z odborné způsobilosti bez správního poplatku

6 000 kč

Přezkoušení musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případech stanovených zákonem:

  • Řidičské oprávnění bylo odňato na více než 12 měsíců (zákaz řízení)
  • Řidič dosáhl maximálního počtu 12 a více trestných bodů (vybodování)