Autoškola ALL – Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Lovosice

ALL Academy s. r. o. je součástí skupiny ALL

Autoškola a školicí středisko ALL

Lovosice

Výcvik a školení obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků (VZV)

Základní informace

 • Autoškola ALL provádí základní, rozšiřovací i opakovaná (pravidlená) školení řidičů manipulačních vozíků. Tato školení provádíme v našich učebnách s výcvikem na našich manipulačních vozících, nebo přímo u zákazníka s jeho manipulačními vozíky.
 • Kurz provádíme individuální dálkovou formou nebo denní formou dle akreditačních podmínek.
 • Základním školením získáte oprávnění řídit motorový manipulační vozík dle mezinárodních ISO norem.
 • Než bude zahájeno základní školení, je potřeba dodat lékařskou zprávu

Ceník

Ještěrky – vysokozdvižné vozíky (VZV)

Skupina

Typ kurzu

Cena

I,II / W1

základní školení – dle osnovy

4 900 Kč

I,II / A, D, W1

základní školení – dle osnovy

7 900 Kč

I,II / W2

základní školení – dle osnovy

2 900 Kč

I,II / ručně ovládané  (A, B,C, D, E)

základní školení – dle osnovy

3 900 Kč

Rozšíření skupiny

základní školení – dle osnovy

2 900 Kč

Pravidelné školení

opakovací školení – dle osnovy

600 Kč

Při větším počtu osob (10 a více) sleva dle domluvy.

Technická prohlídka motorového vozíku

800 Kč

Revize LPG zařízení

500 Kč

Kontakt pro objednávku

Adresa

Autoškola All
Havířská 346/100, přízemí
400 10 Ústí nad Labem – Všebořice

Úřední hodiny

Pondělí 10.00 – 17.00
Středa 10.00 – 17.00
Pátek 10.00 – 14.00

Kontakt

Jana Matiášová
Telefon: +420 607 017 017
Email: j.matiasova@all.cz

Rozdělení podle tříd

 • I elektrovozíky
 • II vozíky se spalovacím motorem

 • A– plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
 • B– plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
 • C– plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
 • D– vysokozdvižné ručně vedené
 • E– vysokozdvižné s pákovým řízením
 • W1– vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti
 • W2– vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti
 • G– vysokozdvižné se zdvihací plošinou
 • Z– zvláštní vozíky

Typy školení

 • základní školeníobsluhy manipulačního vozíku
 • rozšiřující školeníobsluhy manipulačního vozíku (druh a třídu)
 • opakované školeníobsluhy manipulačního vozíku (1x za 12 měsíců)

Technické prohlídky motorového vozíku a revize pohonu LPG

Technické prohlídky provádíme v souladu s ČSN 268505.

Jsme oprávnění provádět technické kontroly manipulačních vozíků všech tříd a druhů.

Po provedení technické kontroly manipulačního vozíku je vypracován a předán protokol o technické prohlídce. V případě, že vozík vyhovuje technickému stavu pro další provoz, je vylepena kontrolní známka s vyznačeným termínem příští technické kontroly (1x za 12 měsíců).

Provádíme revize LPG u automobilů a manipulačních vozíků poháněných LPG (1x za 12 měsíců).