Traktor

Lovosice

Řidičský průkaz - Traktor

Získání řidičského oprávnění pro skupinu T

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

Skupina T

12 000 Kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

  • věk 17 let
  • Zdravotní způsobilost
  • Obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • Nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.
  • Nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Rozsah teorie

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Rozsah praxe

28 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti

1. Zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

Probíhá na PC a obsahuje 1 test na jehož vyhotovení má žadatel časový limit 30 minut (pro osoby s dyslexií může být tento limit na vyžádání a předložení dokladu prokazující tuto skutečnost prodlužen na dvojnásobek tedy 60 minut). 

2. Zkouška z praktické jízdy

V době trvání minimálně 30 – 40 minut dle příslušné skupiny. 

VIP = Individuální výuka a výcvik

Kondiční jízda

Kondiční jízda 45 minut

1 000 Kč

Kondiční jízdy v autoškole jsou vhodné pro řidiče, kteří dlouho nejezdili a chtějí se bezpečně vrátit za volant.

Vrácení řidičského oprávnění​

Přezkoušení z odborné způsobilosti bez správního poplatku

6 000 Kč

Přezkoušení musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případech stanovených zákonem:

  • Řidičské oprávnění bylo odňato na více než 12 měsíců (zákaz řízení)
  • Řidič dosáhl maximálního počtu 12 a více trestných bodů (vybodování)