Autobus

Lovosice

Řidičský průkaz - Autobus

Získání řidičského oprávnění pro skupinu D

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Zároveň opravňuje k řízení motorového vozidla do skupiny AM.

Skupina D (z B na D)

28 000 kč

Skupina D (z C na D)

20 000 kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • Věk 24 let: Žadatel získá řidičské oprávnění skupiny D bez omezení
 • Věk 23 let:
 1. Žadatel se podrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v základním rozsahu 140 hodin nebo je již jeho držitelem. V takovém případě žadatel získá řidičské oprávnění skupiny D bez omezení
 2. Žadatel se nepodrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v základním rozsahu 140 hodin ani není jeho držitelem. V takovém případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do doby než žadatel nedosáhne věku 24 let. Do té doby je možné řídit vozidlo skupiny D na které se vztahuje výjimka.
 • Věk 21 let:
 1. Žadatel se podrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin nebo je již jeho držitelem. V takovém případě žadatel získá řidičské oprávnění skupiny D bez omezení
 2. Žadatel se nepodrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin ani není jeho držitelem. V takovém případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do doby než žadatel nedosáhne věku 24 let. Do té doby je možné řídit vozidlo skupiny D na které se vztahuje výjimka.
 • Být držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C
 • Zdravotní způsobilost
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Rozsah praxe

14 hodin: výcvik v řízení vozidla
2 hodiny: výcvik praktické údržby
4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Rozsah teorie

10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy
4 hodiny: opakování a přezkoušení

Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti

1. Zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

Probíhá na PC a obsahuje 1 test na jehož vyhotovení má žadatel časový limit 30 minut (pro osoby s dyslexií může být tento limit na vyžádání a předložení dokladu prokazující tuto skutečnost prodlužen na dvojnásobek tedy 60 minut). Úspěšné absolvování testu z provozu na pozemních komunikacích je nutné pro postup k praktickým jízdám a v případě žadatelů skupiny C1, C1E, C, C+E, D1, D1E, D, D+E i ke zkoušce znalosti ovládání a údržby vozidel!

2. Zkouška z praktické jízdy

V době trvání minimálně 30 – 40 minut dle příslušné skupiny. 

3. Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidel (pouze pro skupiny C1, C1E, C, C+E, D1, D1E, D, D+E).

Tato část probíhá ústně a obsahuje 3 otázky.

VIP = Individuální výuka a výcvik
AUTOMAT = Automatická převodovka

Kondiční jízda

Kondiční jízda 45 minut

1 500 kč

Kondiční jízdy v autoškole jsou vhodné pro řidiče, kteří dlouho nejezdili a chtějí se bezpečně vrátit za volant.

Vrácení řidičského oprávnění​

Přezkoušení z odborné způsobilosti bez správního poplatku

6 000 kč

Přezkoušení musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případech stanovených zákonem:

 • Řidičské oprávnění bylo odňato na více než 12 měsíců (zákaz řízení)
 • Řidič dosáhl maximálního počtu 12 a více trestných bodů (vybodování)