Profesní průkaz

Lovosice

Profesní průkaz

Vstupní školení 140 hodin

Profesní průkaz nákladní dopravy skupin
C1, C, C1E, CE

18 000 kč

Profesní průkaz osobní dopravy skupin
D1, D, D1E, DE

18 000 kč

Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je oprávněn řídit motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, a nespadá do výjimky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. není řidičem vozidla užívaných PČR, hasiči, celní správy, nebo není jeho hlavní pracovní náplní řízení vozidla apod.).

Vstupní školení 280 hodin

Profesní průkaz nákladní dopravy skupin
C1, C, C1E, CE

28 000 kč

Profesní průkaz osobní dopravy skupin
D1, D, D1E, DE

28 000 kč

Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je oprávněn řídit motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, a nespadá do výjimky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. není řidičem vozidla užívaných PČR, hasiči, celní správy, nebo není jeho hlavní pracovní náplní řízení vozidla apod.).

Pravidelné 7 hodinové školení v každém roce

1 000 kč

Žadatelé se přihlašují na pravidelné 7 hodinové školení v termínech zveřejněných na webových stránkách naší společnosti. Jedná se o jednodenní školení, jehož cílem je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Na základě požadavků je možné pravidelní školení zaměřit na oblast podnikání konkrétné společnosti (přeprava nadrozměrných nákladů apod.).

Pravidelné 35 hodinové školení (obnovovací)​

6 000 kč

Délka kurzu je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 35 hodin (zpravidla 14 dnů až 1 měsíc).

Rozšíření nákladní doprava (C, CE) ⇔ osobní doprava (D, DE)

10 000 kč

Délka školení je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 45 hodin

Podmínky pro přijetí k výcviku

  • držitel řidičského oprávnění pro danou skupinu C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, nebo účastní výuky a výcviku pro získání příslušné skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E
  • platný řidičský průkaz
  • v případě pravidelného školení – platný průkaz profesní způsobilosti řidiče

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají pouze v případě vstupního školení. Písemnou žádost podává řidič (žadatel) sám podle místa registrace provozovatele školicího střediska. Naše společnost je Vám samozřejmě k dispozici a ochotně Vám vyjde vstříc a pomůže při skládání zkoušky.

Žadatel musí předložit doklad o absolvování výuky vstupního školení, platný občanský a řidičský průkaz. Samozřejmě zaplatit správní poplatek.

Zkouška se skládá z písemného testu:

Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v rámci vstupního školení. Potřeba je vždy získat 7 správných odpovědí z každého tematického okruhu.