Přívěsy

Děčín

Řidičský průkaz - Přívěsy

Získání řidičského oprávnění pro skupinu B96

V rámci řidičského oprávnění B96 můžete řídit motorové vozidlo, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg

Skupina B96 (manuál a automat)

10 000 kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • Věk 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Získání řidičského oprávnění pro skupinu B+E

V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. V případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.

Skupina B+E (manuál a automat)

10 000 kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • Věk 18 let
 • Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • Zdravotní způsobilost
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Získání řidičského oprávnění pro skupinu C+E

Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje k řízení těchto vozidel: 1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E 3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Skupina C+E

10 000 kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • Věk 21 let: Žadatel získá řidičské oprávnění skupiny CE bez omezení
 • Věk 18 let:
 1. Žadatel se podrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin nebo je již jeho držitelem. V takovém případě žadatel získá řidičské oprávnění skupiny CE bez omezení
 2. Žadatel se nepodrobuje výuce a výcviku tzv. vstupnímu školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin ani není jeho držitelem. V takovém případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do doby než žadatel nedosáhne věku 21 let. Do té doby je možné řídit soupravu CE pouze vozidel na která se vztahuje výjimka      
 • Být držitelem řidičského oprávnění skupiny C
 • Zdravotní způsobilost
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.
 • Nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Získání řidičského oprávnění pro skupinu D+E

Řidičské oprávnění skupiny D+E opravňuje k řízení těchto vozidel: Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Jízdní souprava zařazená do skupin BE a D1E

Skupina D+E​

10 000 kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • Věk 24 let: Žadatel získá řidičské oprávnění skupiny DE bez omezení
 • Věk 21 let:
 1. Žadatel se podrobuje výuce a výcviku tzv. vstupního školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin nebo je již jeho držitelem. V takovém případě žadatel získá řidičské oprávnění skupiny DE bez omezení
 2. Žadatel se nepodrobuje výuce a výcviku tzv. vstupnímu školení pro získání profesního průkazu v rozšířeném rozsahu 280 hodin ani není jeho držitelem. V takovém případě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do doby než žadatel nedosáhne věku 21 let. Do té doby je možné řídit soupravu DE pouze vozidel na která se vztahuje výjimka
 • Být držitelem řidičského oprávnění skupiny D
 • Zdravotní způsobilost
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.
 • Nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem