Osobní automobil

Děčín

Řidičský průkaz - Osobní automobil

Získání řidičského oprávnění pro skupinu B

V rámci výuky a výcviku u nás absolvujete samozřejmě i výuku teorie včetně zdravotnické přípravy. Všech 28 hodin výcviku v řízení vozidla strávíte s našimi učiteli přímo ve výcvikovém vozidle

Skupina B (manuál a automat)

20 000 kč

Skupina B (manuál a automat) V.I.P.

25 000 kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • Věk 18 let
 • Zdravotní způsobilost
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů.
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Co lze řídit se skupinou B

 • motorové vozidlo s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3.500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo: a/ o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, b/ o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg
 • vozidla zařazená do skupiny A1, pokud jsou vybavena automatickou převodovkou
 • tříkolová vozidla zařazená do skupiny A (pouze pro řidiče starší 21 let)

Rozsah teorie

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Rozsah praxe

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
1 hodina: opakování a přezkoušení

Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti

1. Zkouška z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

Probíhá na PC a obsahuje 1 test na jehož vyhotovení má žadatel časový limit 30 minut (pro osoby s dyslexií může být tento limit na vyžádání a předložení dokladu prokazující tuto skutečnost prodlužen na dvojnásobek tedy 60 minut).

2. Zkouška z praktické jízdy

V době trvání minimálně 30 – 40 minut dle příslušné skupiny. 

VIP = Individuální výuka a výcvik
AUTOMAT = Automatická převodovka

Kondiční jízda

Kondiční jízda 45 minut

1 000 kč

Kondiční jízdy v autoškole jsou vhodné pro řidiče, kteří dlouho nejezdili a chtějí se bezpečně vrátit za volant.

Vrácení řidičského oprávnění​

Přezkoušení z odborné způsobilosti bez správního poplatku

6 000 kč

Přezkoušení musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případech stanovených zákonem:

 • Řidičské oprávnění bylo odňato na více než 12 měsíců (zákaz řízení)
 • Řidič dosáhl maximálního počtu 12 a více trestných bodů (vybodování)