Autoškola ALL – Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Lovosice

ALL Academy s. r. o. je součástí skupiny ALL

Autoškola a školicí středisko ALL

Děčín

Průkaz instruktora autoškoly

Učitelský průkaz

Držitel profesního osvědčení je oprávněn vyučovat jednotlivé předměty:

 • Výuka předpisů o provozu vozidel
 • Výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • Výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • Praktický výcvik v řízení vozidla
 • Výcvik praktické údržby vozidla

Základní příprava pro skupinu B​

35 000 kč

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Výuka

Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti

Závěrečné zkoušky se skládají před pětičlennou komisí krajského úřadu.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, výpis z EKŘ, platný řidičský průkaz, doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření a fotografii.

Zkouška je rozdělena do 3 částí:

 • test z pravidel silničního provozu s úspěšností na 100%
 • ústní zkouška z předmětů:
  • výklad tématu z předpisu o provozu na pozemních komunikacích,
  • výklad z předpisu souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky,
  • výklad z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky,
  • výklad z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky,
  • výklad z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (provádí se u vozidla)
 • praktická jízda s vozidlem podle příslušné kategorie řidičského oprávnění

Základní příprava - každá další skupina

10 000 Kč

AM, A1, A2, A, BE, C, CE, D, DE, T

Rozšíření profesního osvědčení o další skupinu/podskupinu

20 000 kč

AM, A1, A2, A, BE, C, CE, D, DE, T