Vrácení řidičského oprávnění

 1. Končí Vám zákaz řízení motorových vozidel?
 2. Máte 12 bodů a uplynul již rok?
 3. Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Poradíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.

1. Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení pro každou skupinu, ale vřele doporučujeme - praktická zkouška je přísná a náročná.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti

2. Dvanáct bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy!!!

Zdravotní způsobilost se prokazujete.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení pro každou skupinu, ale vřele doporučujeme - praktická zkouška je přísná a náročná.

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat novou výuku nebo výcvik v autoškole.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Pozor ! Přesný datum je zapsán ve výpisu z evidenční karty řidiče. poznámkou " DATUM UKONČENÍ" 

Co je k tomu potřeba přinést?

 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly

3. Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.