Řidičské oprávnění skupiny T

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných.
K motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.

Jedná se o vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3 500 kg (jinak k jejich řízení postačuje řidičské oprávnění skupiny B).

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 17 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie

 • 18 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 10 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuku zdravotnické příprav
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 21 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
 • 8 hodin: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy 

Zkouška

Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v prostorách magistrátu (obecního úřadu) příslušného města nebo v autoškole.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy