Průkaz profesní způsobilosti řidiče – profesní průkaz

Místa učeben

Učebna Chýně

Budova společnosti OK Trans, Hlavní 181, Chýně, 253 01
Max. počet účastníků školení: 30

Učebna Děčín

Budova ČVUT, Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín, přízemí, dveře č. 405
Max. počet účastníků školení: 30

Učebna Ústí nad Labem

Havířská 346/100, Ústí nad Labem-Všebořice 40010, kancelář v přízemí
Max. počet účastníků školení: učebna I - 30, učebna II - 24 Celkově 54 osob

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je oprávněn řídit motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, a nespadá do výjimky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. (např. není řidičem vozidla užívaných PČR, hasiči, celní správy, nebo není jeho hlavní pracovní náplní řízení vozidla apod.).

Podmínky pro přijetí k výuce a výcviku

  • držitel řidičského oprávnění pro danou skupinu C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, nebo účastní výuky a výcviku pro získání příslušné skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E
  • platný řidičský průkaz
  • v případě pravidelného školení – platný průkaz profesní způsobilosti řidiče

Výuka a výcvik

Pravidelné školení v každém roce

Žadatelé se přihlašují na pravidelné 7 hodinové školení v termínech zveřejněných na webových stránkách naší společnosti. Jedná se o jednodenní školení, jehož cílem je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Na základě požadavků je možné pravidelní školení zaměřit na oblast podnikání konkrétné společnosti (přeprava nadrozměrných nákladů apod.).

Pravidelné školení v posledním roce platnosti profesní způsobilosti řidiče

Délka kurzu je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 35 hodin (zpravidla 14 dnů až 1 měsíc).

Vstupní školení

Délka školení je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 140 hodin základního školení.

Rozšíření skupiny

Délka školení je závislá na schopnostech žadatele vykonat předepsanou výuku v délce 45 hodin.

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají pouze v případě vstupního školení. Písemnou žádost podává řidič (žadatel) sám podle místa registrace provozovatele školicího střediska. Naše společnost je Vám samozřejmě k dispozici a ochotně Vám vyjde vstříc a pomůže při skládání zkoušky.

Žadatel musí předložit doklad o absolvování výuky vstupního školení, platný občanský a řidičský průkaz. Samozřejmě zaplatit správní poplatek.

Zkouška se skládá z písemného testu:

Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v rámci vstupního školení. Potřeba je vždy získat 7 správných odpovědí z každého tematického okruhu.