Výcvik řidičů pro skupiny
AMA1A2A
BBaut.B+E
CC+E
DD+E
T

Autoškola All - Ústí nad Labem


V naší autoškole máte možnost rozložit platbu do 2 splátek s tím, že druhá část splátky bude uhrazena po polovině výcviku.

PROFESNÍ PRŮKAZ
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 140 hodin) 15 000 Kč
Profesní průkaz osobní dopravy skupin D1, D, D1E, DE (vstupní školení 140 hodin) 15 000 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 280 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin D1, D, D1E, D (vstupní školení 280 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz rozšíření nákladní doprava  (C, CE) ⇔ osobní doprava (D, DE) 5 500 Kč
Profesní průkaz pravidlené 7 hodinové školení 700 Kč
Profesní průkaz pravidlené 35 hodinové školení (obnovovací) 4 500 Kč
PRŮKAZ INSTRUKTORA
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (malé) A, B, BE, T  19 000 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (malé) C, D, E,  22 500 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro výuku a výcvik pro skupiny (úplné) A, B, BE, T  24 500 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (úplné) C, D, E, T  29 500 Kč
Rozšiřující kurz instrukotra o skupinu (podskupinu) řidičského oprávnění 13 000 Kč
MOTOCYKL
AM (do 45 km/h) od 15 let 8 900 Kč
A1 (do 125 cm3) od 16 let 8 900 Kč
A2 (do 35 kW)  od 18 let 9 900 Kč
A (nad 35 kW)  od 24 let  10 900 Kč
Motocykly - rozšíření
z A1 do 125 cm3 na A2 do 35 kW  věk min. 18 let 5 500 Kč
z A1 do 125 cm3 na A2 do 35 kW (minimálně 2 roky řidičák na A1)  věk min. 18 let 3 500 Kč
z A1 do 125 cm3 na A  nad 35kW  věk min. 24 let 5 500 Kč
z A2  do 35 kW na A nad 35 kW  (minimálně 2 roky řidičák na A2)  věk min. 20 let 3 500 Kč
z A2  do 35 kW na A nad 35 kW věk min. 24 let 5 500 Kč
z B, C, D na A nad 35 kW věk min. 24 let 9 900 Kč
Kondiční jízda  45 min 600 Kč
MOTOTRENAŽER 45 min 300 Kč
Opravná zkouška z praktické jízdy skupiny AM, A1, A2, A 600 Kč
Administrativa spojená s přihlášením žáka na opravné zkoušky 200 Kč
OSOBNÍ AUTOMOBIL
B Klasik – délka kurzu 2 - 3 měsíce 10 900 Kč
B VIP –  individuální výuka a výcvik 15 500 Kč
Kondiční jízda manuál za 45 min 300 Kč
Kondiční jízda automat za 45 min
Kondiční jízda za 45 min 400 Kč
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
z B na C Klasik  15 000 Kč
z D na C Klasik 12 000 Kč
Kondiční jízda za 45 min 750 Kč
AUTOBUS - sdružený a rozšiřující výcvik
z B na D 25 000 Kč
z C na D 14 000 Kč
D + C z B 38 500 Kč
Kondiční jízda za 45 min 750 Kč
PŘÍVĚSY + TRAKTOR
B96    3500 - 4250 Kg.  2 500 Kč
B + E  4 000 Kč
C + E  6 000 Kč
Traktor 9 800 Kč
Kondiční jízda za 45 min 750 Kč
Ostatní poplatky
Individuální plán v cizím jazyce - angličtina, němčina +15 000 Kč
Individuální plán VIP +70% z ceny
Vrácení řidičského oprávnění:
skupina   A                - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 2 500 Kč
skupina   B, B+E        - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 2 500 Kč
skupina   T                 - přezkoušení z odborné způsobilosti bez správního poplatku 1 500 Kč
skupina   C, CE, D       - přezkoušení z odborné způsobilosti bez správního poplatku 4 000 Kč
Správní poplatek - placeno úřadu dle zákona č. 411/2005 Sb.:
Správní poplatek - první zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích - opravný test 100 Kč
zkouška ovládání a údržby vozidla - opravná pro skupiny C, CE, D 200 Kč
zkouška z praktické jízdy - opravná pro všechny skupiny 400 Kč
Opravné zkoušky - poplatek AUTOŠKOLE !!!:
opravná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 200 Kč
opravná zkouška z ovládání a údržby vozidla 200 Kč
opravná zkouška z praktické jízdy 400 Kč
Storno výcviku kratší než 24 hod. - neomluvený prostoj = pokuta 500 Kč
Storno celého výcviku (stornopoplatek za zrušení kurzu, z toho budou dále odečteny jízdy dle ceníku kondičních jízd a také teoretická příprava) 30% z celkové ceny