Výcvik řidičů pro skupiny
AMA1A2A
BBaut.B+E
CC+E
DD+E
T

Autoškola All - Praha


V autoškole ALL není možnost rozložit platbu.

PROFESNÍ PRŮKAZ
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 140 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz osobní dopravy skupin D1, D, D1E, DE (vstupní školení 140 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 280 hodin) 35 000 Kč
Profesní průkaz osobní dopravy skupin D1, D, D1E, D (vstupní školení 280 hodin) 35 000 Kč
Profesní průkaz rozšíření nákladní doprava (C, CE) na osobní doprava (D, DE) 45 hodinové 11 000 Kč
Profesní průkaz pravidlené 7 hodinové školení 1 500 Kč
Profesní průkaz pravidlené 35 hodinové školení (obnovovací) 7 500 Kč
PRŮKAZ INSTRUKTORA
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny A,B, BE, T (malé) 29 000 Kč
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny C, D, CE (malé) 33 000 Kč
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny A,B, BE, T (úplné) 35 000 Kč
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny C, D, CE (úplné) 38 000 Kč
Rozšiřující kurz instruktora autoškoly o skupinu řidičského oprávnění 15 000 Kč
OSOBNÍ AUTOMOBIL
17 000 Kč
B VIP  25 800 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda  za 45 min 1 000 Kč
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
z B nebo z D na C    ,   VIP +70% 21 000 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda  za 45 min 1 500 Kč
AUTOBUS - sdružený a rozšiřující výcvik
z B na D  ,  VIP + 70%     35 000 Kč
z C na D  ,  VIP + 70%     19 000 Kč
D+C z B  ,  VIP + 70%     29 000 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda  za 45 min      1 500 Kč
PŘÍVĚSY
B96 3500 - 4250 Kg  9 000 Kč
B + E     11 000 Kč
C + E   ,   VIP +70% 10 500 Kč
Ostatní poplatky
Výcvik podle individuálního stud. plánu v jiném jazyce           N E P R O V Á D Í M E
Individuální plán VIP = přednostní výcvik, přednostní přihlášení na závěrečné zkoušky +70% z ceny
Individuální zajištění závěrečných zkoušek 3 500 Kč
Vrácení řidičského oprávnění:
skupina B, BE - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 6 000 Kč
skupina C, CE - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 8 000 Kč
Správní poplatek - placeno úřadu dle zákona č. 411/2005 Sb.:
Správní poplatek - první zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
zkouška PPV - opravná 100 Kč
zkouška OÚV - opravná 200 Kč
zkouška z praktické jízdy - opravná 400 Kč
Opravné zkoušky - Poplatek AUTOŠKOLE ! ! !:
opravná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 1 000 Kč
opravná zkouška z ovládání a údržby vozidla 500 Kč
opravná zkouška z praktické jízdy vychází z ceny kondiční jízdy dle skupiny
Storno účasti na zkoušce kratší než 48 hod. - neomluvený prostoj u zkoušek = pokuta 1 500 Kč
Storno výcviku kratší než 24 hod. - neomluvený prostoj instruktora = pokuta 1 000 Kč
PŘEVOD Z JINÉ AUTOŠKOLY 3 000 Kč
Storno celého výcviku (stornopoplatek za zrušení kurzu, z toho budou dále odečteny jízdy dle ceníku kondičních jízd a také teoretická příprava) 30 % z ceny výcviku