Výcvik řidičů pro skupiny
AMA1A2A
BBaut.B+E
CC+E
DD+E
T

Autoškola All - Praha


V naší autoškole máte možnost rozložit platbu do 2 splátek s tím, že druhá část splátky bude uhrazena po polovině výcviku.

PROFESNÍ PRŮKAZ
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 140 hodin) 18 900 Kč
Profesní průkaz osobní dopravy skupin D1, D, D1E, DE (vstupní školení 140 hodin) 18 900 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 280 hodin) 28 900 Kč
Profesní průkaz osobní dopravy skupin D1, D, D1E, D (vstupní školení 280 hodin) 28 900 Kč
Profesní průkaz rozšíření nákladní doprava (C, CE) na osobní doprava (D, DE) 10 900 Kč
Profesní průkaz pravidlené 7hodinové školení 990 Kč
Profesní průkaz pravidlené 35hodinové školení (obnovovací) 7 500 Kč
PRŮKAZ INSTRUKTORA
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny A,B, BE, T (malé) 19 000 Kč
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny C, D, CE (malé) 22 500 Kč
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny A,B, BE, T (úplné) 24 500 Kč
Základní kurz instruktora autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny C, D, CE (úplné) 29 500 Kč
Rozšiřující kurz instruktora autoškoly o skupinu řidičského oprávnění 13 000 Kč
OSOBNÍ AUTOMOBIL
B Klasik  14 000 Kč
Intenziv – délka kurzu 1 měsíc 18 900 Kč
Kondiční jízda manuál za 45 min 400 Kč
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
z B nebo z D na C Klasik 17 000 Kč
z B nebo z D  na C VIP – délka kurzu 4 týdny, přistavení vozidla dle požadavků, individuální výuka 25 000 Kč
Kondiční jízda za 45 min 750 Kč
PŘÍVĚSY
B96 3500 - 4250 Kg. 4 500 Kč
B + E Klasik 6 900 Kč
C + E Klasik 8 000 Kč
C + E VIP– délka kurzu 2 týdny, individuální výuka
15 000 Kč
Kondiční jízda za 45 min 750 Kč
Ostatní poplatky
Výcvik podle individuálního stud. plánu v jiném jazyce - anglický, německý a ruský +10000 Kč
Vrácení řidičského oprávnění:
skupina B, BE - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 3 000 Kč
skupina C, CE - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 5 000 Kč
Správní poplatek - placeno úřadu dle zákona č. 411/2005 Sb.:
Správní poplatek - první zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
zkouška PPV - opravná 100 Kč
zkouška OÚV - opravná 200 Kč
zkouška z praktické jízdy - opravná 400 Kč
Opravné zkoušky - poplatek autoškole:
opravná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 300 Kč
opravná zkouška z ovládání a údržby vozidla 300 Kč
opravná zkouška z praktické jízdy 500 Kč
Storno výcviku kratší než 24 hod. - neomluvený prostoj = pokuta 1 000 Kč
Storno celého výcviku (stornopoplatek za zrušení kurzu, z toho budou dále odečteny jízdy dle ceníku kondičních jízd a také teoretická příprava) 25 % z ceny výcviku