Výcvik řidičů pro skupiny
AMA1A2A
BBaut.B+E
CC+E
DD+E
T

Autoškola All - Litoměřice


V autoškole ALL není možnost rozložit platbu.

PROFESNÍ PRŮKAZ
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 140 hodin) 15 000 Kč
Profesní průkaz osobní dopravy skupin D1, D, D1E, DE (vstupní školení 140 hodin) 15 000 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 280 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin D1, D, D1E, D (vstupní školení 280 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz rozšíření nákladní doprava (C, CE) ⇔ osobní doprava (D, DE) 5 500 Kč
Profesní průkaz pravidlené 7 hodinové školení 700 Kč
Profesní průkaz pravidlené 35 hodinové školení (obnovovací) 4 500 Kč
PRŮKAZ INSTRUKTORA
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (malé)         A, B, BE, T 19 000 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (malé)         C, D, CE 22 500 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro výuku a výcvik pro skupiny (úplné)           A, B, BE, T 24 500 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (úplné)         C, D, E, T  29 500 Kč
Rozšiřující kurz instrukotra o skupinu (podskupinu) řidičského oprávnění 13 000 Kč
MOTOCYKL
AM (do 45 km/h) 0
A1 (do 125 cm3) 0
A2 (do 35 kW) 0
A (nad 35 kW) 0
Motocykl - rozšíření
z A1 do 125 cm3 na A2 do 35 kW, věk min. 18 let 0
z A1 do 125 cm3 na A2 do 35 kW (minimálně 2 roky řidičák na A1), věk min. 18 let 0
z A1 do 125 cm3 na A nad 35kW, věk min. 24 let 0
OSOBNÍ AUTOMOBIL
B    VIP +70% 11 900 Kč
B  - AUTOMAT   VIP +70%  15 500 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek  za 45 min 550 Kč
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
z B na C VIP +70% 16 000 Kč
z D na C  VIP +70% 14 000 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek  za 45 min 900 Kč
AUTOBUS - sdružený a rozšiřující výcvik
z B na D   VIP +70% 26 000 Kč
z C na D   VIP +70% 16 000 Kč
D + C z B   VIP +70%

39 500 Kč

Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek  za 45 min 900 Kč
PŘÍVĚSY 
B96          3500 - 4250 Kg  ,VIP +70% 4 500 Kč
B96          3500 - 4250 Kg - AUTOMAT    ,VIP +70% 5 500 Kč
B + E   ,VIP +70% 5 000 Kč
B + E  -  AUTOMAT  ,VIP +70% 6 000 Kč
C + E    ,VIP +70% 7 500 Kč
D + E    ,VIP +70% 8 900 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek  za 45 min dle skupiny
Ostatní poplatky
Výcvik podle individuálního stud. plánu v jiném jazyce - anglický, německý a ruský + 15 000 Kč
Individuální plán VIP = přednostní výcvik, přednostní přihlášení na závěrečné zkoušky +70% z ceny
Vrácení řidičského oprávnění:
skupina A                  - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 2500 Kč
skupina B, BE            - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 2500 Kč
skupina C, CE, D        - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 5000 Kč
Správní poplatek - placeno úřadu dle zákona č. 411/2005 Sb.:
Správní poplatek - první zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
zkouška PPV - opakovaná 100 Kč
zkouška OÚV - opakovaná 200 Kč
zkouška z jízdy - opakovaná 400 Kč
Opravné zkoušky - POPLATKY  AUTOŠKOLE !!:
opravná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 500 Kč
opravná zkouška z ovládání a údržby vozidla 300 Kč
opravná zkouška z praktické jízdy dle výcvikové skupiny dle skupiny 
Storno účasti na zkoušce kratší než 48 hod. - neomluvený prostoj u zkoušek = pokuta 1500 Kč
Storno výcviku kratší než 24 hod. - neomluvený prostoj  instruktora = pokuta 500 Kč
PŘEVOD Z JINÉ AUTOŠKOLY 3000 Kč
Storno celého výcviku (stornopoplatek za zrušení kurzu, z toho budou dále odečteny jízdy dle ceníku kondičních jízd a také teoretická příprava) 30 % z ceny výcviku