Výcvik řidičů pro skupiny
AMA1A2A
BBaut.B+E
CC+E
DD+E
T

Autoškola All - Děčín


V autoškole ALL není možnost rozložit platbu. 

PROFESNÍ PRŮKAZ
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 140 hodin) 15 000 Kč
Profesní průkaz osobní dopravy skupin D1, D, D1E, DE (vstupní školení 140 hodin) 15 000 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin C1, C, C1E, CE (vstupní školení 280 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz nákladní dopravy skupin D1, D, D1E, D (vstupní školení 280 hodin) 25 000 Kč
Profesní průkaz rozšíření nákladní doprava (C, CE) ⇔ osobní doprava (D, DE) 5 500 Kč
Profesní průkaz pravidlené 7 hodinové školení 1 000 Kč
Profesní průkaz pravidlené 35 hodinové školení (obnovovací) 5 500 Kč
PRŮKAZ INSTRUKTORA
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (malé)         A, B, BE, T 19 000 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (malé)         C, D, CE 22 500 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro výuku a výcvik pro skupiny (úplné)           A, B, BE, T 24 500 Kč
Základní kurz instrukotra autoškoly pro praktický výcvik pro skupiny (úplné)         C, D, E, T  29 500 Kč
Rozšiřující kurz instrukotra o skupinu (podskupinu) řidičského oprávnění 13 000 Kč
MOTOCYKL
AM (do 45 km/h) 13 000 Kč
A1 (do 125 cm3) 13 000 Kč
A2 (do 35 kW) 15 000 Kč
A (nad 35 kW) 16 000 Kč
Motocykl - rozšíření
z A1 do 125 cm3 na A2 do 35 kW, věk min. 18 let 9 500 Kč
z A1 do 125 cm3 na A2 do 35 kW (minimálně 2 roky řidičák na A1), věk min. 18 let 7 500 Kč
z A1 do 125 cm3 na A nad 35kW, věk min. 24 let 9 500 Kč
OSOBNÍ AUTOMOBIL
B   15 000 Kč
VIP –  individuální výuka a výcvik 21 000 Kč
B  AUTOMAT   17 000 Kč
B  AUTOMAT  VIP –  individuální výuka a výcvik 23 000 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek za 45 min 1 000 Kč
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
z B na C , příplatek VIP +70% ze standardní ceny 16 000 Kč
z D na C , příplatek VIP +70% ze standardní ceny 14 000 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek za 45 min 1 500 Kč
AUTOBUS - sdružený a rozšiřující výcvik
z B na D  , příplatek VIP +70% ze standardní ceny 26 000 Kč
z C na D  , příplatek VIP +70% ze standardní ceny 16 000 Kč
D + C z B  , příplatek VIP +70% ze standardní ceny

41 500 Kč

Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek  za 45 min 1 500 Kč
PŘÍVĚSY 
B96          3500 - 4250 Kg   , VIP +70% 6 000 Kč
B96          3500 - 4250 Kg   AUTOMAT    , VIP +70% 7 500 Kč
B + E,      VIP +70% 7 000 Kč
B + E AUTOMAT  , VIP +70% 8 000 Kč
C + E,     VIP +70% 8 000 Kč
D + E   ,   příplatek VIP +70% ze standardní ceny 10 900 Kč
Kondiční jízda, doplňovací jízda, opravná jízda u zkoušek  za 45 min dle skupiny
Ostatní poplatky
Výcvik podle individuálního stud. plánu v jiném jazyce        N E P R O V Á D Í M E  
Individuální plán VIP = přednostní výcvik, přednostní přihlášení na závěrečné zkoušky +70% z ceny
Přezkoušení odborné způsobilosti  -  Vrácení řidičského oprávnění:
skupina A                  - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 6 000 Kč
skupina B, BE           - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 6 000 Kč
skupina C, CE,         - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 6 000 Kč
skupina D, DE          - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 6 000 Kč
skupina  T                - přezkoušení z odborné způsobilosti  bez správního poplatku 5 000 Kč
Správní poplatek - placeno úřadu dle zákona č. 411/2005 Sb.:
Správní poplatek - první zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
zkouška PPV - opakovaná 100 Kč
zkouška OÚV - opakovaná 200 Kč
zkouška z jízdy - opakovaná 400 Kč
Opravné zkoušky - Poplatek AUTOŠKOLE !!!
opravná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 500 Kč
opravná zkouška z ovládání a údržby vozidla 300 Kč
opravná zkouška z praktické jízdy vychází z ceny kondiční jízdy dle skupiny 
Storno účasti na zkoušce kratší než 48 hod. - neomluvený prostoj u zkoušek = pokuta 1 500 Kč
Storno výcviku kratší než 24 hod. - neomluvený prostoj = pokuta 500 Kč
PŘEVOD Z JINÉ AUTOŠKOLY 2 500 Kč
Storno celého výcviku (stornopoplatek za zrušení kurzu, z toho budou dále odečteny jízdy dle ceníku kondičních jízd a také teoretická příprava) 30 % z ceny výcviku