Ještěrky – vysokozdvižné vozíky (VZV)

Termíny kurzů na VZV

Kurzy VZV a manipulační techniky provádíme:

 • individuální dálkovou formou
 • rekvalifikace denní formou dle akreditačních podmínek

Naše školicí místa

Kurzy probíhají v těchto učebnách  All Academy:

 • Praha-západ, Chýně
  Hlavní 181, Chýně, budova společnosti OK Trans, přízemí
 • Ústí nad Labem
  Havířská 346/100, Ústí nad Labem 400 10

Kontakt

Tel. 607 017 017, e-mail vzv@all.cz

Ceník kurzů a školení 

Skupina Typ kurzu Cena
I,II / W1 základní školení – dle osnovy 4 900 Kč
I,II / A, D, W1 základní školení – dle osnovy 7 900 Kč
I,II / W2 rozšiřující školení – dle osnovy 2 900 Kč
I,II / ručně ovládané  (A, B,C, D, E) základní školení – dle osnovy 3 900 Kč
Rozšíření skupiny základní školení – dle osnovy 2 900 Kč
Pokud chce žadatel obsluhy motorového vozíku více skupin, tak se sčítají ceny za jednotlivé skupiny.
Ceny jsou platné pro školení, kde jsou minimálně 4 osoby.
Pravidelné školení opakovací školení – dle osnovy 600 Kč
- při počtu 11–20 osob sleva 10 %
- při počtu 21–30 osob sleva 20 %

Řidičák na ještěrku

"Europrůkaz" vydaný dle pravidel certifikačního orgánu

Základním školením získáte oprávnění řídit motorový manipulační vozík dle mezinárodních ISO norem.

Než bude zahájeno základní školení, je potřeba dodat lékařskou zprávu

Rozdělení podle tříd
 • I elektrovozíky
 • II vozíky se spalovacím motorem

 • A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
 • B – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
 • C – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
 • D – vysokozdvižné ručně vedené
 • E – vysokozdvižné s pákovým řízením
 • W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti
 • W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti
 • G – vysokozdvižné se zdvihací plošinou
 • Z – zvláštní vozíky

Typy školení:

 • základní školení obsluhy manipulačního vozíku
 • rozšiřující školení obsluhy manipulačního vozíku (druh a třídu)
 • opakované školení obsluhy manipulačního vozíku (1x za 12 měsíců)

Autoškola ALL provádí základní, rozšiřovací i opakovaná (pravidlená) školení řidičů manipulačních vozíků.
Tato školení provádíme v našich učebnách s výcvikem na našich manipulačních vozících, nebo přímo u zákazníka s jeho manipulačními vozíky.

Školení řidičů manipulačních vozíků je prováděno v souladu s platnými předpisy na základě platných zákonů, vyhlášek a norem. Po úspěšném absolvování kurzu je uchazeči vydán europrůkaz řidiče manipulačních vozíků dané třídy a druhu.
Při opakovaném školení řidičů manipulačních vozíků je proveden vylisek do průkazu nebo vydáno osvědčení o provedeném opakovaném školení.

Technické prohlídky motorového vozíku a revize pohonu LPG

Technické prohlídky provádíme v souladu s ČSN 268505.

Jsme oprávnění provádět technické kontroly manipulačních vozíků všech tříd a druhů.

Po provedení technické kontroly manipulačního vozíku je vypracován a předán protokol o technické prohlídce. V případě, že vozík vyhovuje technickému stavu pro další provoz, je vylepena kontrolní známka s vyznačeným termínem příští technické kontroly (1x za 12 měsíců).

Provádíme revize LPG u automobilů a manipulačních vozíků poháněných LPG (1x za 12 měsíců).

Ceník
Technická prohlídka motorového vozíku 800 Kč
Revize LPG zařízení 500 Kč

Ceny za technické prohlídky je uvedena bez zákonné DPH.