Dopravní psycholog

Slevový kupón na dopravního psychologa od autoškoly All

Autoškola All nabízí svým zákazníkům slevový kupón ve výši 200 Kč na vyšetření u dopravních psychologů.

Jedná se o vyšetření u dopravního psychologa v zákonně stanovených případech:

 • vrácení řidičského průkazu při dosažení 12 bodů v bodovém systému,
 • vyšetření profesionálního řidiče – pro skupiny vozidel C, D, CE a DE (vozidel nad 7,5 tuny),
 • žadatele o získání profesního osvědčení k výuce a výcviku (učitele autoškoly),
 • pokud to vyžaduje praktický lékař při pravidelné lékařské prohlídce.

Nabízení dopravní psychologové jsou erudovaní specialisté v oboru dopravní psychologie, kteří jsou jako dopravní psychologové akreditováni Ministerstvem dopravy ČR.

PhDr. Michal Walter – dopravní psycholog

Pro žadatele a řidiče z Prahy a Praha západ a okolí

PhDr. Michal Walter

Telefon: +420 603 546 594
E-mail: walter@aktip.cz

PhDr. Lenka Čermáková – dopravní psycholog

Pro žadatele a řidiče z  Ústí nad Labem a Děčína 

PhDr. Lenka Čermáková

Telefon: +420 602 432 848
E-mail: cermakova@aktip.cz

Co s sebou na vyšetření dopravním psychologem

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
 • řidičský průkaz (pokud nebyl odebrán),
 • kompenzační pomůcky (brýle apod.),
 • výpis z evidenční karty řidiče (vydává odbor dopravně správních agend příslušného městského úřadu s poplatkem 15 Kč),
 • slevový kupón.

Slevový kupón

Naši žáci a žadatelé získají od naší společnosti příspěvek formou slevového kupónu v částce 300 Kč, který obdrží v naší společnosti a následně jej předloží před absolvováním vyšetření u příslušného dopravního psychologa.

Z čeho se skládá vyšetření dopravním psychologem

 • přístrojové metody, které zjišťují úroveň kognitivních/poznávacích funkcí (pozornost, rychlost a správnost reakcí v podmínkách časové zátěže),
 • výkonnostních testů (paměť, pozornost),
 • osobnostních testů, zaměřených na klíčové vlastnosti a tendence chování v dopravních situacích.

Písemnou zprávu o výsledku dopravně psychologického vyšetření obdržíte po zpracování testů na počkání, v případě hromadného testování do 2 dnů.

Posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla se provádí podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a Vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.