Řidičské oprávnění skupiny B automat

 • Budete řídit pouze vozidlo s automatickou převodovkou?
 • Nechcete se stresovat v začátcích své řidičské kariéry s klasickým řazením?
 • Máte zdravotní problémy či hendikep, který omezuje zvládnutí klasického řazení bez nutnosti přestavby vozidla na ruční ovládání?

Máme pro Vás řešení!

K získání  řidičského oprávnění pro vozidla s automatickou převodovkou B-automat je podmínkou absolvovat jízdy a následně zkoušky z praktické jízdy na vozidle s automatickou převodovkou.
V řidičském průkazu budete mít vyznačeno "omezení skupiny B na řízení pouze vozidel s automatickou převodovkou".

Pokud se v budoucnu rozhodnete získat plnohodnotnou skupinu B,  tzn. bez omezení skupiny B, bude nutné se přihlásit do autoškoly a absolvovat doplňující zkoušku z praktických jízd na vozidle s manuální převodovkou.
Cena této doplňkové zkoušky je dle platného ceníku. Počítejte také se správním poplatkem magistrátu, který v současné době představuje částku 700 Kč.

Pro absolventy naší autoškoly je stanovena věrnostní cena u doplňkové zkoušky 1000 Kč.

Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie

 • 18 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 2 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin:  výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku rizikových situací
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se obvykle skládají v prostorách magistrátu (obecního úřadu) příslušného města nebo v autoškole.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla (2 otázky)