Řidičské oprávnění skupiny A

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj a tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW. Rovněž opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • předepsaná minimální hranice dosaženého věku:
  1. 24 let (v den ukončení výcviku) bez omezení,
  2. 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla,
  3. 20 let, pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2 nejméně 2 roky
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů nebo není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Výcvik

Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně měsíc až dva). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie

 • 14 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 6 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v prostorách magistrátu (obecního úřadu) příslušného města nebo v autoškole.

Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní + magistrátní poplatek.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy se skládá z jízdy na cvičné ploše a samostatné jízdě na silnici v provozu.   (Druhá část se provádí po úspěšné zkoušce z předpisu o provozu na pozemní komunikaci - test min. 43 bodů)

Doplňovací zkouška

V případě, že je žadatel držitelem řidičského oprávněné skupiny vozidel A2 nejméně 2 roky, sse podrobí pouze doplňovací zkoušce, která je v rozsahu pouze praktické jízdy. Tzn. jízdy na cvičné ploše a samostatné jízdě na silnici v provozu. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích se neprovádí.